NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CHUNG CỦA NGUYÊN MUÔN

 

I. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

   1. Hiện tại công ty không cung cấp dịch vũ đặt hàng trực tuyến

   2. Mọi hoạt động mua hàng thanh toán đều theo hình thức: Giao hàng thu tiền tận nơi.

 

II. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 

   1. Hiện tại không có chính sách đổi trả hàng hóa

   2. Hàng hóa đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền

 

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

   1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

   Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dầu sử dụng và chăm sóc khách hàng

   2. Phạm vi sử dụng thông tin

   Chỉ dùng cho nội dung Nguyên Muôn gửi hướng dầu sử dụng và chăm sóc khách hàng

   3. Thời gian lưu giữ thông tin

   1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

   4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

   Địa chỉ 20/7 Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM

   5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhận của mình

   Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi Email về votantho29@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

   6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

   Mọi thông tin dữ liệu khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Nguyên Muôn chăm sóc khách hàng